Usluge

“Usluge Lanima Integracijskog kompasa obuhvaćaju tri različita paketa prilagođena vašim potrebama: Starter, Basic i Premium. Svaki paket pruža specijaliziranu podršku u procesu integracije, uključujući ključne usluge poput prijave boravka, zdravstvenog osiguranja i mnoge druge. Odabir Lanima tima osigurava vam glatku tranziciju u vašem novom okruženju.”

1. Prijava boravka (Meldezettel)
2. Prijava obitelji na ÖGK (zdravstveno osiguranje)
3. Prijava za Anmeldebescheidigung
4. Pravljenje termina za E-card sa slikom
5. Asistencija kod pribavljanja podataka za FinanzOnline
6. Online asistencija
7. Tumačenje pisama i emailova

11. Prijava na E-Ams (Austrijska agencija za zapošljavanje)
12. Priprema dokumentacije za Abi servis za škole i vrtiće
16. Asistencija kod Ostvarivanje dječijeg doplatka
15. Pomoć pri otvaranju bankovnog računa

13. Savjetovanje i usmjeravanje po iskustvu
19. Pomoć pri učlanjivanju u lokalne sportske i društvene klubove
20. Pomoć u uspostavljanju komunalnih usluga (struja, voda, internet, telefon)

Napomena: Sve navedene usluge mogu se uzeti i pojedinačno, prilagođavajući ih vašim specifičnim potrebama i prioritetima.